qytetarët ndihmojnë me age të sëmurin me hemofili – Stop