prindërve të nxënësve u kërkohen kartat e identitetit – Stop