polica e Kavajës le të lira turistet norvegjeze – Stop