përmbledhje e shtëpive të ndërtuara në Stop – Stop