përfiton nga amnistia por mund të jetë infektuar me coronavirus – Stop