pedagogu i mjekësisë ndryshon notën nga 4 në 8 – Stop