noterja godet në mënyrë shtazarake grupin e xhirimit të Stop. – Stop