ministria e financave për ish të përndjekurit – Stop