mësuesit u kërkojnë prindërve kartat e identitetit – Stop