mesazhet e mësuesve për kartat e identitetit – Stop