Kryetari i Bordit të Administrimit në Universitetin e Mjeksisë – Stop