kadastra e Korcës lejon shitjen e shtëpisë së Endri Priftit – Stop