ka vështorësi me gjuhën shqipe drejtoria i ndërron klasë. – Stop