fëmijët i përgjigjen nismës së emisionit Stop – Stop