fëmija nga Gjakova ka nevojë për ndërhyrje të specializuar – Stop