fëmija i vogël ka vështirësi me gjuhën shqipe – Stop