edukatorja transferohet nga Kavaja në Karpen – Stop