duhet të kujdesej për të moshurën e keqtrajton e i merr shtëpinë – Stop