Drejtori i Burimeve Njerëzore bashkia Lezhë – Stop