dhunon babain e moshuar lihet në detyrim paraqitjeje. – Stop