autobusët nuk njohin vendimin e udhëtimit pa biletë – Stop