Të sëmurës me tumor i heqin kempin, Stop i zgjidh problemin.

Valentina Thomas në vitin 2001 është diagnostikuar me një sëmundje të rëndë, tumor në veshka dhe ka hequr njërën veshkë. Ajo është trajtuar me kemp në vlerën 180 mijë lekë të vjetra deri në vitin 2015. Por më pas iu ndërpre pagesa dhe e nxorrën pa grup. Në 2017-ën Valentina është komisionuar sërish dhe ka dalë në grupin e dytë me pagesë 47 mijë lekë të vjetra. Emisioni “Stop” kontaktoi me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Kempin Epror dhe pasi u bë rishqyrtimi i rastit, u vendos, që Valentina Thomas të marrë pagesën sic e ka patur, duke filluar nga muaji mars, madje të marrë dhe diferencat e pagesave për periudhën e kaluar.

Të Fundit