vendimi i Këshillit bashkiak për regjistrimet e fëmijëve. – Stop