ura e Zall Herrit në pritje të Ministrisë së Mbrojtjes