universiteti i Vlorës shpërndan pyetësor absurd në kopshte