”S’ka ndonjë gjë të pyesësh fëmijet për vdekjen”, Dekania: Është shpëtim!

Për cështjen e formularit absurd të shpërndarë në kopshtet e Vlorë, kanë folur edhe psikologet Gejsi Anamali dhe Denata Toce. Sipas tyre, ky pyetësor duhet të tërhiqet dhe duhet të mbajnë përgjegjësi ata, që e kanë hedhur lejuar atë. Sipas tyre pyetjet në fomular japin indicie për aludime të tjera.Pyetësori në fjalë nuk duhej të plotësohej dhe nuk duhej t’u jepej prindërve.Ndërsa për të pyetur fëmijët, sipas eksperteve, duhet marrë më parë miratimi i prindërve.

Të Fundit