u martuan në Shkodër në 94 nuk gjendet akti i martesës