tym dhe ndotje pranë fakultetit të mjeksisë dentare.