Stop zgjidh problemin e qytetarit që paguan dy herë taksa