Stop zgjidh problemin e dritave të qytetares në Kaninë – Stop