Stop zgjidh ankesën e gruas së mashtruar nga Fisnik Syla