Stop interesohet për pensionin social të të moshuarës Kombinat – Stop