Stop e ambasadorja e paqes ndihmojnë 20 familje të varfra në Mirditë