Stop dhe Fundjavë ndryshe bëjnë me shtëpi familjen Sina. – Stop