spitali i Shkodrës në gjendje të mjerueshme – Stop