sorollatjet e gruas së divorcuar për paratë e ushqimit të fëmijës. – Stop