si u bë tenderi i mirëmbajtjes së pajisjeve mjeksore. – Stop