si mbyll cëshjta e vetëvarjes në Voskopojë. – Stop