shokët e shkollës Cërrik kërkojnë ndihmë për nxënësin me paterica. – Stop