sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Drejtësisë – Stop