sekretarja e këshillit të urdhrit të stomatologut – Stop