sanitares së spitalit të Durrësit i mbajnë pagën për ditët e karantinës – Stop