reagimi për kamerën e fshehtë të privatizimit. – Stop