rasti i vrasjes në Voskopojë studiohet në shkollë – Stop