qytetari me plagë autorët e dhunës të lirë. – Stop