punonjësit e uzinës së armëve kanë 2 vjet që presin pagat.