punonjësi i burgut nuk merr paratë e shërbimit – Stop