punimet e diplomës 100 mijë lekë deri në 350 euro – Stop