prova të reja për vetëvrasjen e të riut Voskopojë – Stop