prokuroria Gjirokastër mbyll dosjen e aksidentit në punë